HAEDES

• Branding, creatie logo en huisstijl
• Drukwerk visitekaarten, roll-up banners, signalisatie exterieur
• Graphic design website ism Trivali

HAEDES streeft naar onafhankelijk, creatief en kwalitatief hoogwaardig advies en engineering voor natuurlijke wateren aan kusten, rivieren, steden en oceanen. Zij willen inspireren en oplossingen bieden voor de oorzaken van problemen, in plaats van de gevolgen aan te pakken. HAEDES combineert technische vaardigheden met gevoel, ziel en systeemdenken om verandering teweeg te brengen. Ook willen ze een inspirerende, mensgerichte, op mogelijkheden gebaseerde en holistische omgeving creëren die bijdraagt aan het verminderen van klimaatverandering en biodiversiteitsverlies. Hun focus ligt op natuurgebaseerde oplossingen en het verbeteren van veerkracht, met een positieve impact op biodiversiteiten en gemeenschappen. Ze streven naar een werkklimaat dat talenten ontdekt en de vaardigheden van alle generaties optimaal benut, met als doel de kloof tussen economie en natuurwetenschappen te overbruggen en bij te dragen aan een samenleving waarin mensen in harmonie met elkaar en hun omgeving leven.

Deze visie hebben wij in een integer, kwalitatief en helder logo samengevat.